Categorie: Bestemming

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

De familie Beltman heeft al jaren een kleinschalig zoogkoeienbedrijf aan de Nieuwe Voorweg in Lieren. Gradus en Suzan hebben ongeveer tien jaar geleden de handen ineen geslagen met de jongeren van het dorp Lieren om een gezamenlijk woningbouw initiatief op te pakken: woningbouwproject ‘Beekvallei Lieren’. Dit heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2019 […]

Empermolen

Empermolen

De Empermolen is een voormalig bedrijventerrein nabij het dorp Empe. In dit plan worden 3 nieuwbouwwoningen gebouwd, de molen zelf wordt verbouwd tot woning en de bestaande molenaarswoning wordt verbouwd. Zo blijven deze gezichtsbepalende waardevolle gebouwen behouden voor Empe. In opdracht van Rombou heeft Raacc het rioolontwerp opgesteld voor dit plan. Het hemelwater wordt middels […]

Functieverandering agrarisch naar wonen

Functieverandering agrarisch naar wonen

U wilt de bestemming van uw locatie (laten) veranderen naar woonbestemming? Stoppen met uw agrarisch bedrijf en op dezelfde locatie een (extra) woning bouwen? Het zijn enkele vragen die ontstaan wanneer u besluit te stoppen met uw bedrijf. Geen opvolging, de leeftijd of andere factoren die meespelen in een dergelijke belangrijke beslissing. Tijdens deze periode […]