Functieverandering agrarisch naar wonen

U wilt de bestemming van uw locatie (laten) veranderen naar woonbestemming? Stoppen met uw agrarisch bedrijf en op dezelfde locatie een (extra) woning bouwen? Het zijn enkele vragen die ontstaan wanneer u besluit te stoppen met uw bedrijf. Geen opvolging, de leeftijd of andere factoren die meespelen in een dergelijke belangrijke beslissing. Tijdens deze periode heeft u behoefte aan gedegen advies en een zorgeloos traject. Wij kennen de regels, de route en ontdekken samen met u wat de gewenste uitkomst is. Bij dit project hebben wij een nieuwe woning gerealiseerd op de locatie van een boerderij waarbij tevens het bestemmingsplan is aangepast.  
Previous
Next