DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Adviesdiensten

De juiste expertise op het juiste moment aanwezig. Onze opdrachtgevers hebben behoefte aan kennis en ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

  1. Initiëren planologische procedures

  2. Bestemmingsplan procedures

  3. Ruimtelijke onderbouwing

  4. Bouwvergunning

  5. Milieuvergunning

  6. Overige vergunningen

  7. Natuurwet

  8. Functieverandering

  9. Verduurzamen

Binnen veel beheer, onderhoud, renovatie en nieuw te realiseren projecten is het belangrijk dat er op het juiste moment expertise aanwezig is om een dergelijk project te laten slagen. Raacc verzorgt voor haar opdracht­gevers advies op maat. Binnen een project specifiek advies worden aspecten zoals kosten, praktische invul­baar­heid alsmede bruik­baar­heid en nuttig­heid bekeken. Zo ontstaat een bruik­baar advies waarmee projecten slagen en/of (beheer)­tech­nische problemen worden opgelost. Juist de koppeling tussen techniek, kwaliteit, kosten en bruik­baar­heid is belangrijk om te slagen.

Diensten in uitvoering door Raacc adviesbureau:
Er wordt ondermeer advies en onder­steuning gegeven bij opdracht­gevers in processen die moeten leiden tot een technische en/of kwaliteits­verbetering, nieuwe aanbe­stedingen, ontwer­pen en bestendig beheer. Tevens wordt Raacc advies­bureau met regel­maat gevraagd voor opdrach­ten ter beoordeling van plannen (PvA’s) en contracten vanuit gemeentes maar ook vanuit aannemings­bedrijven.