DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

vrijkomende agrarische bebouwing (vab)

Er wordt verwacht dat tot 2030 een grote hoeveelheid bebouwing de agrarische functie zal verliezen en leeg komt te staan. Hier zijn verschillende oorzaken voor te noemen, zoals schaalvergroting, het ontbreken van een opvolger of te hoge financiële lasten. Het land wordt doorgaans overgenomen, maar de stallen, schuren en woning niet, waardoor ze leeg komen te staan en langzaam in verval raken. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is heel goed mogelijk om deze vrijgekomen agrarische bebouwing opnieuw te ontwikkelen of te gelde te maken.

Veel gemeenten hebben een Rood voor Rood regeling, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om nieuwe ontwikkelingen te realiseren in ruil voor het slopen van oude agrarische opstallen. Als u liever niet sloopt, dan is het ook mogelijk om ruimte voor andere (neven)functies te creëren.

Raacc helpt u graag bij het vinden van de juiste bestemming voor uw VAB’s. Onze adviseurs hebben veel ervaring met het herontwikkelingsprojecten in het buitengebied. Ons doel is om u met u mee te denken en u te ontzorgen. 

Wij verzorgen o.a.:

  • Advies en projectbegeleiding

  • Het opstellen van principeverzoeken

  • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen

  • Het opstellen van bestemmingsplannen

  • Het indienen van vergunningsaanvragen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw vrijkomende agrarische bebouwing? Neem dan gerust contact met ons op.