herbestemmen

Herbestemmen kan een goede manier zijn om oude of leegstaande bebouwing nieuw leven in te blazen. Met een herbestemming wordt een nieuwe functie aan het gebouw gegeven, zonder dat hier grootschalige sloop- of bouwwerkzaamheden nodig zijn. Met name voor kenmerkende of cultuurhistorische waardevolle gebouwen kan dit een goede mogelijkheid zijn om opnieuw gebruikt te worden. Hierbij kan gedacht worden aan monumentale panden, (voormalig) kerkgebouwen en oude industriële complexen. Voor elk gebouw is er wel een nieuwe bijpassende functie te vinden, bijvoorbeeld ten behoeve van wonen, werken, recreatie en/of horeca.

Raacc kan u adviseren bij het herbestemmen van uw vastgoed. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in advies, onderzoek en projectbegeleiding voor ontwikkelingen in de buitenruimte, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Ons doel is om u te ontzorgen, door middel van:

  • Advies en projectbegeleiding

  • Het opstellen van principeverzoeken

  • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen

  • Het opstellen van bestemmingsplannen

  • Het indienen van vergunningsaanvragen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van herbestemming voor de realisatie van uw plannen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Diensten in uitvoering door Raacc adviesbureau
Raacc adviesbureau heeft in afgelopen jaren voor haar opdrachtgevers verschillende projecten voorbereid. Te noemen valt een UAV-gc contract voor de renovatie van 7 kunstgrasvelden inclusief een 10 jarig garantie- en onderhoudscontract. Redelijk bijzonder en vooruitstrevend is het in 2013 aanbestede UAV-gc onderhoudscontract voor 70 buitensportvoorzieningen inclusief alle bijbehorende infra. Na een analyse van Raacc adviesbureau heeft deze gemeente gekozen voor een UAV-gc contract verdeeld in 4 percelen. Raacc adviesbureau heeft de gemeente begeleid van contractvorming tot aanbesteding en begeleiding bij het in uitvoering brengen van het 3 jarig lopende project.