DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

inspraak en zienswijzen

Gemeenten zijn verplicht om voorgenomen ruimtelijke besluiten, zoals ontwerpbestemmingsplannen en vergunningsaanvragen, bekend te maken. Vaak wordt dit gedaan op de website en in een huis-aan-huisblad. Mocht een ruimtelijke ontwikkeling uw belangen schaden, of u heeft andere bezwaren tegen een (bouw)project in uw gemeente, dan kunt u een zienswijze indienen. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Vaak wordt een termijn van 6 weken na publicatie aan gehouden. Het is daarom aan te raden om snel en zorgvuldig te handelen.

Raacc helpt u graag bij het opstellen van een zienswijze of bij het voeren van een inspraakgesprek. Onze adviseurs hebben ervaring met het analyseren van ruimtelijke ontwikkelingen en overbrengen van belangen van derden. Ook hebben onze adviseurs regelmatig contact met gemeentes en provincie, om toekomstige ontwikkelingen te bespreken. Wij kunnen u daarom snel, persoonlijk en zorgvuldig begeleiden bij:

  • Analyse en Advies

  • Het opstellen van een zienswijze

  • Het voeren van een inspraakgesprek

Wilt u meer informatie over wat Raacc kan betekenen bij uw inspraak of zienswijze? Neem dan gerust contact met ons op.