aerius berekening

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is het noodzakelijk om bij nieuwe ontwikkelingen de invloed van stikstof op nabijgelegen Natura-2000 gebieden te onderzoeken. Bij bouwprojecten of ruimtelijke ontwikkelingen is het daarom nodig dat er een berekening wordt toegevoegd, wat inzicht geeft in de stikstofdepositie tijdens de bouw en gebruiksfase. Dat wordt gedaan door middel van een Aerius berekening.

Raacc helpt u hier graag mee verder. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Diensten in uitvoering door Raacc adviesbureau
Raacc adviesbureau heeft in afgelopen jaren voor haar opdrachtgevers verschillende projecten voorbereid. Te noemen valt een UAV-gc contract voor de renovatie van 7 kunstgrasvelden inclusief een 10 jarig garantie- en onderhoudscontract. Redelijk bijzonder en vooruitstrevend is het in 2013 aanbestede UAV-gc onderhoudscontract voor 70 buitensportvoorzieningen inclusief alle bijbehorende infra. Na een analyse van Raacc adviesbureau heeft deze gemeente gekozen voor een UAV-gc contract verdeeld in 4 percelen. Raacc adviesbureau heeft de gemeente begeleid van contractvorming tot aanbesteding en begeleiding bij het in uitvoering brengen van het 3 jarig lopende project.