Planvoor­bereidingen

Voor het realiseren van projecten maar ook voor het beheer en onderhoud zijn goede, slimme, doordachte plannen noodzakelijk. Tegenwoordig zijn er veel contractvormen waarin een project in de markt gezet kan worden. Raacc adviesbureau heeft zich als doel gesteld om altijd de praktische uitvoerbaarheid en de contractuele eisen op elkaar af te stemmen. Binnen Raacc adviesbureau is veel praktische kennis aanwezig waardoor een bestek, UAV-gc contract of een Programma van Eisen in combinatie met de benodigde tekeningen en bijlagen altijd goed uitvoerbaar kan worden aanbesteed. Raacc adviesbureau kan in volledig eigen beheer middels GPS locaties inmeten en (besteks)tekeningen opstellen. Op wens kan daarbij een passende contractvorm worden verzorgt. (bijvoorbeeld: RAW bestekken, PvE’s, UAV-gc of design, build en maintenance contracten) Zeker zo belangrijk is de theoretische kennis binnen Raacc adviesbureau zodat contractstukken en de geldende voorwaarden op elkaar aansluiten.

Diensten in uitvoering door Raacc adviesbureau
Raacc adviesbureau heeft in afgelopen jaren voor haar opdrachtgevers verschillende projecten voorbereid. Te noemen valt een UAV-gc contract voor de renovatie van 7 kunstgrasvelden inclusief een 10 jarig garantie- en onderhoudscontract. Redelijk bijzonder en vooruitstrevend is het in 2013 aanbestede UAV-gc onderhoudscontract voor 70 buitensportvoorzieningen inclusief alle bijbehorende infra. Na een analyse van Raacc adviesbureau heeft deze gemeente gekozen voor een UAV-gc contract verdeeld in 4 percelen. Raacc adviesbureau heeft de gemeente begeleid van contractvorming tot aanbesteding en begeleiding bij het in uitvoering brengen van het 3 jarig lopende project.