DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bevat alle informatie wat er met een bepaalde ruimte mag gebeuren en welke bouwactiviteiten er plaats mogen vinden. Mocht een ruimtelijke ontwikkeling niet binnen deze kaders vallen, dan is het wellicht mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels. Als dit ook niet mogelijk is, dan is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Een herzieningsprocedure is een relatief complexe procedure, waarbij wordt gekeken of de nieuwe ontwikkelingen passen binnen de omgeving. Hierbij zijn meerdere factoren van belang. Er moet onder andere rekening worden gehouden met omgevingsfactoren, zoals geluidshinder, luchtkwaliteit, bodem, water, ecologie en archeologie. Daarnaast moet er ook worden gekeken of de gewenste ontwikkeling past binnen het provinciale en gemeentelijk beleid. Voor deze analyses heeft Raacc grotendeels zelf de kennis in huis. Voor gespecialiseerde kennis werken wij ook samen met externe vakspecialisten, die ons in dit proces ondersteunen.

Naast de benodigde analyses is het nodig om een ruimtelijke onderbouwing, set planregels en plankaart op te stellen. Dit gaat vaak in samenspraak tussen u en de gemeente. Raacc kan daar een bemiddelende en verbindende rol in spelen.

Raacc begeleid u graag bij het herzieningsproces, vanaf de planvoorbereiding tot aan de bouwfase. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in advies, onderzoek en projectbegeleiding, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Wij bieden een persoonlijke begeleiding bij de volgende onderdelen:

  • Persoonlijk advies en projectbegeleiding
  • Het maken van een planvoorbereiding
  • Het opstellen van principeverzoeken
  • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, planregels en plankaarten
  • Het begeleiden van gesprekken met overheidsinstanties

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van herbestemming voor de realisatie van uw plannen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.