DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Vrijloopstal Lieren

De familie Beltman heeft al jaren een kleinschalig zoogkoeienbedrijf aan de Nieuwe Voorweg in Lieren. Gradus en Suzan hebben ongeveer tien jaar geleden de handen ineen geslagen met de jongeren van het dorp Lieren om een gezamenlijk woningbouw initiatief op te pakken: woningbouwproject ‘Beekvallei Lieren’.

Dit heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2019 een bestemmingsplan is vastgesteld voor de bouw van een groot aantal
starterswoningen. Daardoor moest de familie Beltman haar dierverblijven meer noordelijk plaatsen, op de gronden aan de overzijde van de beekzone.

Vanuit Raacc hebben wij de begeleiding voor de bestemmingsplanwijziging en de ontwikkeling van de stal op ons genomen. Na vele jaren voorbereiding wordt er momenteel hard gewerkt aan de realisatie zodat de dieren komende winterperiode gebruik kunnen maken van hun nieuwe plek.

Het zal voor de familie Beltman โ€œstilโ€ย  in huis worden. De dieren werden tot nu toe in het oude achterhuis gehuisvest. Wanneer het project gereed is zullen we nieuwe fotoโ€™s plaatsen.

De diensten die wij hier hebben geleverd:

  • Begeleiding ontwikkeltraject woningbouw en verplaatsing dierverblijven.
  • Opstellen bestemmingsplan verplaatsing agrarische opstallen.
  • Aanvraag natuurbeschermingswetvergunning
  • Opstellen milieuaanvraag
  • Aanvraag omgevingsvergunning ‘Bouwen’
  • Belangenbehartiging bezwaar en beroepsprocedures