Categorie: VAB

Rood voor Rood – Empe

Rood voor Rood – Empe

Initiatiefnemer, de familie Schurink, heeft jaren geleden het veehouderijbedrijf beëindigd. De oude rundvee schuur was gedateerd en niet meer functioneel. Om verrommeling van het platteland tegen te gaan, is een verzoek ingediend voor functieverandering (van agrarisch naar wonen). In ruil voor de sloop van 900 m2 aan oude opstallen, werd een woonbestemming verkregen. Het plan […]