DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Functieverandering rood-voor-rood in het buitengebied wonen

Aan de Breestraat in Empe stond een ligboxenstal van een voormalig agrarisch bedrijf. De stal was oud, vervallen en voor agrarisch gebruik niet meer zinvol. De eigenaar heeft RAACC de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om hier een woonbestemming van te maken.

 

Ten noordwesten van het dorp Empe, in de gemeente Brummen, was een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd. De eigenaar van het bedrijf was al gestopt met de agrarische werkzaamheden en hierdoor raakte de bebouwing in verval. Uiteindelijk besluit genomen om de bouwwerken in te zetten in het kader van functie verandering.

Om dit planologisch goed te regelen dient de bestemming om te worden gezet naar ‘’Wonen’’, in de gemeente Brummen is hier een functieveranderingsbeleid voor. Deze beleidsregel houd in dat zij in aanmerking komen voor de functieveranderingsregeling, ook is er in deze regeling opgenomen dat als er minimaal 500m2 aan voormalige agrarische bebouwing gesloopt word zij voor deze sanering een compensatiewoning mogen realiseren. De agrarische gebouwen betreffen een ligboxenstal, mestbassin en voeropslagen.  Om de agrarische bestemming om te zetten naar wonen en zo de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk te maken is er een bestemmingsplan opgesteld. Voorafgaand de bestemmingsplanwijziging hebben wij het college gevraagd of zij in principe mee willen werken aan de wijziging, dit gebeurd doormiddel van een principeverzoek. Nadat het collega positief heeft ingestemd met het verzoek zijn wij gestart met het schrijven van het bestemmingsplan.

De bestemmingsplanwijzing heeft RAACC Adviesbureau mogen opstellen.

Architecten Bureau Ehrenhard heeft in samenwerking met AVK bouwpartners de woning verder vorm gegeven en tot een prachtig ontwerp weten te brengen waar uiteindelijk een omgevingsvergunning voor is afgegeven.

Afgelopen jaar is de nieuwe eigenaar in eigen beheer gestart met de bouwwerkzaamheden en heeft Hofmeijer Voorst diverse grond werkzaamheden ten behoeve van de bouw en tuinaanleg mogen uitvoeren.

Hieronder kunt u het verloop naar het prachtige resultaat tot nog toe zien.

Vorige slide
Volgende slide