Categorie: Ontwerp

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

De familie Beltman heeft al jaren een kleinschalig zoogkoeienbedrijf aan de Nieuwe Voorweg in Lieren. Gradus en Suzan hebben ongeveer tien jaar geleden de handen ineen geslagen met de jongeren van het dorp Lieren om een gezamenlijk woningbouw initiatief op te pakken: woningbouwproject ‘Beekvallei Lieren’. Dit heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2019 […]

Ontwerp sportpark Aalten

Ontwerp sportpark Aalten

Zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering van het project: Zodra stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere betrokken partijen hun bouwkundige plannen hebben ontwikkeld, breekt de volgende fase aan. Er moet een goed doordacht technisch ontwerp komen. Tevens moeten vergunningen aangevraagd worden. Deze fase moet vlot en soepel verlopen. Je wilt zo snel mogelijk aan […]