Ontwerp sportpark Aalten

Zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering van het project:

Zodra stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere betrokken partijen hun bouwkundige plannen hebben ontwikkeld, breekt de volgende fase aan. Er moet een goed doordacht technisch ontwerp komen. Tevens moeten vergunningen aangevraagd worden. Deze fase moet vlot en soepel verlopen.

Je wilt zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering van het project, want vanaf nu kost iedere dag geld.

  • Landmetingen
  • Ontwerp-, uitvoerings- en revisietekeningen
  • 3D visualisaties
  • Bestek en tekeningen
  • Programma van eisen
  • Hoeveelheidsbepaling door middel van in- en uitmetingen met behulp van Civil 3D
  • GPS-bestanden voor graafwerkwerkzaamheden
  • Begroting, offertes en de volledige begeleiding van aanbestedingstrajecten
  • Vergunningsaanvragen