DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Zienswijze uitwerkingsplan – Varego BV

In 2010 heeft de gemeente Brummen het bestemmingsplan Lombok vastgesteld. Hierin zijn enkele woongebieden opgenomen die nog verder uitgewerkt zouden worden. Begin 2021 heeft de gemeente een plan opgesteld om deze nog uit te werken woongebieden ook daadwerkelijk in te vullen. Als onderdeel van de procedure is dit plan ter inzage gelegd, een mogelijkheid om aanmerkingen en bezwaren in te dienen.

Varego B.V. is gevestigd direct gelegen naast het plangebied. In de afgelopen jaren hebben zij hun bedrijf daar zonder problemen kunnen vestigen en uitbreiden. De naastgelegen bouwplannen zouden wellicht de toekomstige bedrijfsvoering kunnen hinderen. Varego wilde geen veroorzaker zijn van overlast voor de toekomstige bewoners.

Raacc heeft daarom voor Varego B.V. een zienswijze opgesteld om de casus bij de gemeente aan het licht te brengen. Er is gevraagd om rekeningen te houden met het plaatsen van de woningen ten opzichte van het bedrijfsgebouw en aanrijroutes. Deze zienswijze is vervolgens verwerkt in het definitieve uitwerkingsplan, waardoor eventuele overlast beperkt wordt tot een minimum. Een goed resultaat voor zowel Varego als voor de toekomstige bewoners van de wijk.