DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Contract­manage­ment en Toezicht

Directie­voering/contract­management en toezicht is een belang­rijke fase binnen een project. In deze fase blijkt de waarde van een goede planvoorbereiding. Het is bekend dat in deze fase de kwaliteit van een project bepaald wordt en of dit binnen de geraamde kosten past. Belangrijk is duide­lijkheid bij alle betrokken partijen. Communicatie is in elk proces belangrijk maar zeker in het uitvoeringsproces. Van de start met een verificatie­gesprek, de werk­overleggen en bouw­vergaderingen tot aan de opleve­ring en de onderhouds­termijn. Raacc advies­bureau verzorgt met veel know-how en contractuele expertise het volledige traject. Ook de budget­bewaking en beoor­deling van afwij­kingen, meer- en minder­werk kan met de ervaring binnen Raacc advies­bureau beoordeeld worden.

Diensten in uitvoe­ring door Raacc advies­bureau:
In afgelopen tijd zijn er veel verschil­lende projecten volledig door Raacc advies­bureau begeleid. Zo is onder meer de aanleg van een 400 meter schaats­baan begeleid maar tevens een 200 meter skeelerbaan compleet met boarding en kombochten, verschillende kunst­gras­velden, natuur­gras­velden, verhardingen, hekwerken, verlich­tingen en alle benodigde (onder­grondse)infra.