Raacc adviesbureau

Raacc staat voor Raad in Civiel- en Cultuurtechniek en levert ondersteuning bij het realiseren en beheren van civieltechnische en cultuurtechnische projecten/objecten.  Hierbij is er een specialisme ontstaan op het gebied van buitensportvoorzieningen, gras- en kunstgrasvelden maar ook op het gebied van natuurbouwprojecten, daktuinen, rioleringen en verhardingen is veel expertise aanwezig.

Doelgericht, slagvaardig en pragmatisch denken  staat bij Raacc hoog in het vaandel. Dit komt tot uitdrukking in de planvoorbereidingen maar ook tijdens de uitvoering van een project of in de periode wanneer het beheer en onderhoud in uitvoering is. Raacc biedt ondersteuning in elke fase van een project. Raacc adviesbureau is opgericht door Jacco Meijerhof. Jacco kan binnen Raacc adviesbureau gehoor geven aan de toenemende vraag naar projectspecifieke ondersteuning en advies.

Raacc adviesbureau verzorgt onder meer:

  • meet- en tekenwerk ten behoeve van het in beeld brengen van de huidige situatie;
  • plannen, ideeën en kostenramingen ten behoeve van een nieuwe/heringerichte situatie;
  • ondersteuning in vergunningstrajecten of opstellen van interne beleidsstukken;
  • vervaardigen van project- en werktekeningen;
  • opstellen van contractstukken (RAW bestek, UAV-gc contract, Programma van Eisen);
  • ondersteuning bij een aanbesteding en verzorgen van een gunningsadvies;
  • contractbewaking, directievoering en toezicht.
Contactgegevens


Bezoek- en correspondentieadres:

 

Raacc adviesbureau

Ringlaan  9 

6961KJ  Eerbeek

 

Telefoon 06 - 10 33 60 92

Website: www.raacc.nl

E- mail: info@raacc.nl

Nieuws