DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

๐๐ž๐๐ซ๐ข๐ฃ๐Ÿ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ๐›๐ซ๐ž๐ข๐๐ข๐ง๐  ๐ฏ๐จ๐จ๐ซ ๐ƒ๐ž ๐‚๐ซ๐จ๐จ๐ง ๐๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐“๐ž๐ฎ๐ ๐ž

Jaarlijks kweekt de Croon 5,5 miljoen planten voor nationale en internationale tuincentra en groothandel klanten.

Om zijn klanten nog beter van dienst te zijn is in 2018 uitbreiding van de kassen met 3.888 m2 aan bedrijfsruimte gerealiseerd. Om deze uitbreiding te realiseren is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan opgesteld. Tevens is in samenspraak met de kassenbouwer een bouwkundig ontwerp en een technische uitwerking verzorgd.

Als vervolgstap op de omgevingsvergunning zijn we overgegaan tot een totale herziening van de bedrijfslocatie. Om op deze wijze alles planologisch goed in te regelen.

De nadruk in deze fase lag op het saneren van de voormalige veestallen, waardoor er meer opslagruimte ontstond en er tevens ruimte kwam voor een nieuwe bedrijfswoning.

Raacc Adviesbureau heeft voor de eigenaar van kwekerij De Croon de gemeente Apeldoorn verzocht om medewerking te verlenen aan het herbestemmen van de locatie.

Bent u ook geรฏnteresseerd in de mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding of een bedrijfswoning? Neem gerust contact met ons op via info@raacc.nl of bel naar 0313 727 001.