DCIM101MEDIADJI_0625.JPG

Empermolen

De Empermolen is een voormalig bedrijventerrein nabij het dorp Empe.

In dit plan worden 3 nieuwbouwwoningen gebouwd, de molen zelf wordt verbouwd tot woning en de bestaande molenaarswoning wordt verbouwd. Zo blijven deze gezichtsbepalende waardevolle gebouwen behouden voor Empe.

In opdracht van Rombou heeft Raacc het rioolontwerp opgesteld voor dit plan.

Het hemelwater wordt middels het hemelwaterriool naar een Wadi geleid waar het vervolgens kan infiltreren. Het vuilwaterstelsel sluit middels een pompgemaal aan op de bestaande persriolering van de gemeente. Dit stelsel komt ook in beheer van de gemeente en voldoet dan ook aan alle door de gemeente gestelde eisen.

Na goedkeuring van het rioolontwerp hebben we met Hofmeijer het werk uitgevoerd.