redactie

Functieverandering/ Rood voor rood Breestraat 3 Empe

Initiatiefnemer, de familie Schurink, heeft jaren geleden het veehouderijbedrijf beĆ«indigd. De oude rundvee schuur was gedateerd en niet meer functioneel. Om verrommeling van het platteland tegen te gaan, is een verzoek ingediend voor functieverandering (van agrarisch naar wonen). In ruil voor de sloop van 900 m2 aan oude opstallen, werd een woonbestemming verkregen. Het plan […]

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

Vrijloopstal voor Beltman in Lieren

De familie Beltman heeft al jaren een kleinschalig zoogkoeienbedrijf aan de Nieuwe Voorweg in Lieren. Gradus en Suzan hebben ongeveer tien jaar geleden de handen ineen geslagen met de jongeren van het dorp Lieren om een gezamenlijk woningbouw initiatief op te pakken: woningbouwproject ‘Beekvallei Lieren’. Dit heeft ertoe geleid dat in de zomer van 2019 […]

Ontwerp sportpark Aalten

Ontwerp sportpark Aalten

Zo snel mogelijk aan de slag met de uitvoering van het project: Zodra stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere betrokken partijen hun bouwkundige plannen hebben ontwikkeld, breekt de volgende fase aan. Er moet een goed doordacht technisch ontwerp komen. Tevens moeten vergunningen aangevraagd worden. Deze fase moet vlot en soepel verlopen. Je wilt zo snel mogelijk aan […]

Empermolen

Empermolen

De Empermolen is een voormalig bedrijventerrein nabij het dorp Empe. In dit plan worden 3 nieuwbouwwoningen gebouwd, de molen zelf wordt verbouwd tot woning en de bestaande molenaarswoning wordt verbouwd. Zo blijven deze gezichtsbepalende waardevolle gebouwen behouden voor Empe. In opdracht van Rombou heeft Raacc het rioolontwerp opgesteld voor dit plan. Het hemelwater wordt middels […]

Functieverandering agrarisch naar wonen

Functieverandering agrarisch naar wonen

U wilt de bestemming van uw locatie (laten) veranderen naar woonbestemming? Stoppen met uw agrarisch bedrijf en op dezelfde locatie een (extra) woning bouwen? Het zijn enkele vragen die ontstaan wanneer u besluit te stoppen met uw bedrijf. Geen opvolging, de leeftijd of andere factoren die meespelen in een dergelijke belangrijke beslissing. Tijdens deze periode […]